Sorry, this video is not available in your country.

Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141

Hoàng Anh Sơn

0

Tags: cảnh sát, hình sự, giao thông, cơ động, đặc nhiệm, 141, tổ công tác đặc biệt, Công an Hà Nội, tội phạm, đường phố

Đăng ngày 16-04-2012

Ký Sự 141: Những chiến công thầm lặng của lực lượng 141 Hà Nội