Những con vật kì quái nhất

Đăng ngày 01-09-2008
Tập hợp những tấm ảnh chụp các sinh vật được cho là
kì quái nhất : Người cá, quái thai, người rừng, người
ngoài hành tinh .v.v....

Bình luận (1)