Sorry, this video is not available in your country.

Những con vật kì quái nhất

Pham Van Cuong

Tags: Con vat, ki quai, sinh vat, nguoi ca, nguoi ngoai hanh tinh, hiem thay, henry-c

Đăng ngày 01-09-2008

Tập hợp những tấm ảnh chụp các sinh vật được cho là
kì quái nhất : Người cá, quái thai, người rừng, người
ngoài hành tinh .v.v....

Bình luận (1)