Những điều chưa biết về chiến tranh VN - Phần 01 bí mật cuộc chiến

Đăng ngày 05-05-2007
Chiến tranh, Việt nam, Quân sự, thông tin, chân thực

Bình luận (10)