Sorry, this video is not available in your country.

Những điều chưa biết về chiến tranh VN - Phần 01 bí mật cuộc chiến

vnpolarbear

Tags: Chiến tranh việt nam, Chiến tranh, Việt nam, Quân sự, thông tin, thời sự

Đăng ngày 05-05-2007

Chiến tranh, Việt nam, Quân sự, thông tin, chân thực

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận