Sorry, this video is not available in your country.

Những điều chưa biết về chiến tranh VN - Phần 03 bí mật con nguời

vnpolarbear

Tags: Chiến tranh, việt nam, chiến tranh việt nam, vietnam war, bí mật, con người

Đăng ngày 05-05-2007

Tư liệu chiến tranh việt nam do các nhà quay phim quân sự Mỹ quay nhưng năm trước hiệp định Paris 1973

Bình luận (3)