Clip đã bị xóa!

Những điều thú vị về Nhật bản

Những điều thú vị về Nhật bản
DiscoveryChannel

Ngày đăng 30-08-2013

Nhật bản, đất nước có nền văn hóa đa dạng có thể khiến bạn bất ngờ về đất nước này