Sorry, this video is not available in your country.

Những giải pháp phòng chống tham nhũng

Tin trong nước

Tags: giải pháp, phòng chống tham nhũng, Liên hợp quốc

Đăng ngày 10-12-2012

Ngày 9/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng. Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được sửa đổi, bổ sung 20 điều, có nhiều quy định mới nhằm tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Đọc thêm

Bình luận (0)