Những giọt nước mắt tuôn rơi khi Người ra đi

Đăng ngày 19-05-2008
Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.

Bình luận (5)