Những hình ảnh 1 thời tuổi học trò

Đăng ngày 17-05-2008
đây là lớp 12a12 thân thương, 1 lớp học với những thành viên đáng yêu, mãi mãi yêu tụi bay...

Bình luận (3)