Sorry, this video is not available in your country.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Tags: Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Đăng ngày 21-03-2011

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam với những hình ảnh hài hước, lạ và... nhiều nữa.

Bình luận (0)