Clip đã bị xóa!

Những hình ảnh sau cơn bảo Nargis tại Myanmar

Những hình ảnh sau cơn bảo Nargis tại Myanmar
nguyenhung2711

Ngày đăng 15-05-2008

Tất cả đều hoang tàn