Sorry, this video is not available in your country.

Những hình ảnh sau cơn bảo Nargis tại Myanmar

0

Tags: Những hình ảnh sau cơn bảo Nargis, Myanmar, thông tin, sự kiện, thời sự, tin tức

Đăng ngày 15-05-2008

Tất cả đều hoang tàn

Bình luận (0)