Những hình ảnh sau cơn bảo Nargis tại Myanmar

Đăng ngày 15-05-2008
Tất cả đều hoang tàn

Bình luận (0)