Những hình ảnh xúc động về Bác Hồ

Đăng ngày 20-02-2008
là một vị Chủ tịch nước, song Bác vẫn gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Bác vẫn tham gia lao động cùng với mọi người trên đồng ruộng.

Bình luận (8)