Clip đã bị xóa!

Những kỉ lục Guiness thế giới

Những kỉ lục Guiness thế giới
thungo

Ngày đăng 11-12-2007

Những kỉ lục Guiness thế giới ngày 9/12/2007