Clip đã bị xóa!

Những kỷ lục guiness thế giới 1108_kỷ lục với những quân bài

Những kỷ lục guiness thế giới 1108_kỷ lục với những quân bài
vuhongmanh

Ngày đăng 14-08-2007

những kỷ lục guiness thế giới 1108 kỷ lục với những quân bài