Sorry, this video is not available in your country.

Những kỷ lục guiness thế giới 1108_kỷ lục với những quân bài

Tags: kyluc, manhvh, quan bai, ky luc, guiness, ky luc guiness

Đăng ngày 14-08-2007

những kỷ lục guiness thế giới 1108 kỷ lục với những quân bài

Bình luận (0)