Sorry, this video is not available in your country.

Những năm tháng máu và hoa - Tập 5

Tin trong nước

Tags: Giải phóng Phnom Penh, Những năm tháng máu và hoa, Tập 5, phim tài liệu

Đăng ngày 08-01-2009

Tập 5 - Giải phóng Phnom Penh.
Ngày 7/1/1979 là ngày đặc biệt quan trọng mở ra bước ngoặt lịch sử đối với nhân dân Campuchia, ngày mà nhân dân Campuchia được hồi sinh để mở đầu cho cuộc xây dựng lại đất nước, 30 năm qua đất nước và người dân chứng kiến sự hồi sinh mới với những bước phát triển và hội nhập nhanh chóng. Trong quá trình đấu tranh và giải phóng đất nước, Việt Nam đã cùng chung vai, sát cánh với những người bạn Campuhcia.
Đọc thêm

Bình luận (10)

Xem thêm bình luận