Sorry, this video is not available in your country.

Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^

Tags: Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^

Đăng ngày 04-06-2008

Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^

Bình luận (2)