Clip đã bị xóa!

Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^

Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^
nnnt

Ngày đăng 04-06-2008

Những pha bắt bóng ngớ ngẩn nhất của các cầu môn thế giới ^0^