Sorry, this video is not available in your country.

Những pha bóng đẹp nhất của Ronaldo

pinkarmy007

Tags: Ronaldo

Đăng ngày 20-04-2008

Fan Ronaldo! Người ngoài hành tinh.......

Bình luận (9)

Xem thêm bình luận