Clip đã bị xóa!

Những pha bóng đẹp nhất của Ronaldo

Những pha bóng đẹp nhất của Ronaldo
pinkarmy007

Ngày đăng 20-04-2008

Fan Ronaldo! Người ngoài hành tinh.......