Những pha bóng đẹp nhất của Ronaldo

Tags: Ronaldo
Đăng ngày 20-04-2008
Fan Ronaldo! Người ngoài hành tinh.......

Bình luận (9)