Clip đã bị xóa!

Những pha bóng ''kỹ thuật'' và làm bàn ''kinh điển'' của Adriano

Những pha bóng ''kỹ thuật'' và làm bàn ''kinh điển'' của Adriano
tuannt_hicc

Ngày đăng 25-12-2008

Những pha bóng kỹ thuật và làm bàn kinh điển của Adriano