Những pha bóng ''kỹ thuật'' và làm bàn ''kinh điển'' của Adriano

Đăng ngày 25-12-2008
Những pha bóng kỹ thuật và làm bàn kinh điển của Adriano

Bình luận (1)