Clip đã bị xóa!

Những pha choảng nhau 'nhiệt tình' trong bóng đá

Những pha choảng nhau 'nhiệt tình' trong bóng đá
sporty.funny.news

Ngày đăng 30-10-2013

Ngoài những hình ảnh đẹp thường thấy của bóng đá, thì các tình huống bạo lực lại là là một điểm tối của môn thể thao Vua này.