Sorry, this video is not available in your country.

Những pha đánh bóng bàn hay nhất trên thế giới

Hoàng Anh Sơn

Tags: Thể thao, bóng bàn, Top 10, tuyệt vời, đỉnh, quá hay, hot, top 10, hay thế

Đăng ngày 26-05-2008

Những pha đánh bóng bàn để đời.

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận