Sorry, this video is not available in your country.

Những pha lừa bóng kỹ thuật

Nguyễn Xuân Huy

Tags: bóng đá, kỹ thuật, okucha, henry, beckham,

Đăng ngày 15-10-2007

Những pha lừa bóng kỹ thuật

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận