Sorry, this video is not available in your country.

Những pha phạm lỗi nguy hiểm nhất

tuvyu

Tags: banthang, hongan, cauthu, sut, vao, fan, trandau, trongtai, tainan, vdv, bongda, vui, hai, cuoi, funny

Đăng ngày 27-10-2008

siêu phạm lỗi nguy hiểm trong bóng đá

Bình luận (0)