Những phép lạ chữa bệnh tại châu Phi.

Đăng ngày 09-07-2007
Những bệnh nhân được chữa lành bởi phép lạ của Chúa.

Bình luận (6)