Những quốc gia nghèo nhất thế giới

Đăng ngày 20-02-2014
Dưới đây là danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới được xếp hạng dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người 1 năm do Tổ chức thương mại thế giới đưa ra.

Bình luận (0)