Clip đã bị xóa!

Những quốc gia nghèo nhất thế giới

Những quốc gia nghèo nhất thế giới
dulich.clip

Ngày đăng 20-02-2014

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới được xếp hạng dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người 1 năm do Tổ chức thương mại thế giới đưa ra.