Sorry, this video is not available in your country.

Những tai nạn hi hữu

troioilatroi

Tags: tai nạn, vui, hi hữu, xe hơi, không thể ngờ đến

Đăng ngày 23-07-2008

những tai nạn mà người trong cuộc cũng không ngờ đến, đúng là pó tay. Không thể hiểu tại sao cả.

Bình luận (1)