Những tai nạn hi hữu

Đăng ngày 23-07-2008
những tai nạn mà người trong cuộc cũng không ngờ đến, đúng là pó tay. Không thể hiểu tại sao cả.

Bình luận (1)