Clip đã bị xóa!

Những tai nạn nhớ đời cười té ghế

Những tai nạn nhớ đời cười té ghế
goccuoi

Ngày đăng 12-01-2012

Ngã cắm mặt xuống khi định thực hiện pha nhào lộn trên không với xe máy, đập mặt vào thanh xà ngang, bay ra sau vì sức giật lại của khẩu pháo...