Những tai nạn nhớ đời cười té ghế

Đăng ngày 12-01-2012
Ngã cắm mặt xuống khi định thực hiện pha nhào lộn trên không với xe máy, đập mặt vào thanh xà ngang, bay ra sau vì sức giật lại của khẩu pháo...

Bình luận (0)