Những tai nạn "vui" trong môn đua xe GP

Đăng ngày 07-05-2012
Những tai nạn môn đua xe nguy hiểm thật nhưng đôi khi vẫn khiến bạn phải bật cười.

Bình luận (4)