Clip đã bị xóa!

Những tình khúc hay nhất của Trịnh Công Sơn .

Những tình khúc hay nhất của Trịnh Công Sơn .
lonely2015

Ngày đăng 06-09-2007

rất hay