Clip đã bị xóa!

Những vụ tai nạn thảm khốc

Những vụ tai nạn thảm khốc
tuannt_hicc

Ngày đăng 13-11-2008

Tổng hợp những tai nạn thảm khốc của các phương tiện giao thông.