Clip đã bị xóa!

Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên & Băng Tâm

Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên & Băng Tâm
Vũ Công Hoan

Ngày đăng 16-07-2013

Live