Nội soi dạ dày 2

Đăng ngày 02-07-2008
nghê, dạ dày 2, nhìn thấy dạ dày của mình bạn sẽ cảm thấy thế nào?...

Bình luận (0)