Sorry, this video is not available in your country.

Nói xấu vợ 1 - danh hài Chiến Thắng

Tags: nói xấu vợ, chiến thắng, hài

Đăng ngày 15-02-2008

VCD hài tết 2008

Bình luận (2)