Clip đã bị xóa!

Nói xấu vợ 1 - danh hài Chiến Thắng

Nói xấu vợ 1 - danh hài Chiến Thắng
musvn.blogspot.com

Ngày đăng 15-02-2008

VCD hài tết 2008