Sorry, this video is not available in your country.

Nokia Lumia 900

CUNIVN

Tags: minh dan, tri mun, tri nam, tri tan nhang, phun xam, phun theu, cat toc, trang diem, tam trang, my vien

Đăng ngày 17-11-2011

Mẫu điện thoại mới của Nokia lộ diện trong video quảng cáo.

minh dan, tri mun, tri nam, tri tan nhang, phun xam, phun theu, cat toc, trang diem, tam trang, my vien

Bình luận (0)