Sorry, this video is not available in your country.

苗家女舞 Ntxhais Hmoob Suav Seev Cev

XyoojXiong

Tags: 苗族歌曲 苗族 H'Mông Bài Hát HMông MiaoZu Miao Zu Hmoob Suav Teb Hmong Hmongb

Đăng ngày 03-11-2010

苗家女舞 Ntxhais Hmoob Nyob Suav Teb Seev Cev

苗族歌曲 苗族 H'Mông Bài Hát HMông MiaoZu Miao Zu Hmoob Suav Teb Hmong Hmongb

Bình luận (0)