Clip đã bị xóa!

Hãi hùng nữ sinh Hà Tĩnh đánh nhau tơi tả

Hãi hùng nữ sinh Hà Tĩnh đánh nhau tơi tả
a_lo_xo

Ngày đăng 05-12-2011

Theo thông tin ban đầu thì clip được quay tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Clip quay lại cảnh khoảng 20 nữ sinh của trường THPT và 5 nữ sinh thuộc một trường Dân lập ở Hương Sơn - Hà Tĩnh đánh nhau.