Clip đã bị xóa!

Nữ sinh lại hội đồng đánh nhau :|

Nữ sinh lại hội đồng đánh nhau :|
dunkcha

Ngày đăng 27-11-2008

Dù trước đây chục năm cũng luôn có đánh nhau của con gái nhưng thực sự đến nay mới được biết đến nhiều do thời đại kỹ thuật số đã giúp mọi người nhìn rõ hơn về thực trạng này ... những cái này cần làm rõ và cần nhà trường kỷ luật thích đáng cho những em có những hành vi như vậy.