Clip đã bị xóa!

Núi rừng hát cùng anh - Anh Thơ - Trọng Tấn

Núi rừng hát cùng anh - Anh Thơ - Trọng Tấn
Vpop

Ngày đăng 02-04-2009

Núi rừng hát cùng anh được hai ca sĩ Anh Thơ & Trọng Tấn thể hiện rất hay và thành công