Numa Numa (đánh đàn Organ)

Đăng ngày 25-11-2007
Bài trình diễn của 1 học sinh TH Nhật Bản

Bình luận (1)