Sorry, this video is not available in your country.

Nuốt cóc sống chữa ung thư ?

Tags: Thực hư việc nuốt cóc sống chữa ung thư, O2TV

Đăng ngày 22-09-2012

Thực hư việc nuốt cóc sống chữa ung thư: Nhiều người nuốt cóc sống ở một số tỉnh của nước ta để chữa ung thư. Kết quả là một số người đó đã khỏi. Nhưng các bác sĩ và khoa học vẫn chưa chứng minh cách này có đúng hay không. Do đó mọi người nên thận trọng khi dùng 'cóc' nhé.
Đọc thêm

Bình luận (0)