Clip đã bị xóa!

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

vandaimt05

6,126

Tags: moi truong

Đăng ngày 25-11-2008

đâylà hình ảnh ô nhiễm môi trường ở việt nam

Bình luận (1)