Obama vận động tranh cử trước kì đại hội

Đăng ngày 04-09-2012
2 ngày trước kì đại hội của Đảng Dân chủ, ông Obama đã tiến hành vận động tranh cử và công khai chỉ trích đối thủ Mitt Romney.

Bình luận (0)