Sorry, this video is not available in your country.

Obelisk the Tormentor

Yami

Tags: yugioh, yu-gi-oh, yu gi oh, egyptian god, obelisk, obelisk the tormentor, vua trò chơi, hoạt hình

Đăng ngày 05-03-2007

Egyptian God Card: Obelisk the Tormentor

Bình luận (5)