Clip đã bị xóa!

Ơi ánh trăng vàng - Hoàng Châu - Xuân Mai

Ơi ánh trăng vàng - Hoàng Châu - Xuân Mai
buihuybinh

Ngày đăng 12-08-2008

Be Xuan Mai ne anh em, Ca Nhac