Clip đã bị xóa!

Ôi nàng tiên (nhạc Mexico)

Ôi nàng tiên (nhạc Mexico)
WhiteOcelot

Ngày đăng 21-11-2008

Ca sĩ nhí trình bày: Nguyễn Thùy Trang (sau này làm ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Thùy Lâm). Minh họa: Thu Ngọc, Thu Thủy, Ngọc Châu