Clip đã bị xóa!

Ông Hoàng Mười

minhduc02

19,402

Tags: Xuân Hinh, hát văn, Ông Mười, hầu đồng, văn ca thánh mẫu

Đăng ngày 30-11-2008

Clip "Ông Hoàng Mười" trong bộ đĩa "Xuân Hinh & Văn Ca Thánh Mẫu"

Bình luận (1)