Ông lão đánh cá và con cá vàng (*Phần 1)

Tags: ong, lao, danh, ca, va, con, ca, vang, 1

Đăng ngày 22-12-2009
Dựa theo tác phẩm văn xuôi cùng tên của A.S.Pushkin

Bình luận (2)