Clip đã bị xóa!

Ông lão đánh cá và con cá vàng (*Phần 1)

Ông lão đánh cá và con cá vàng (*Phần 1)
karik

Ngày đăng 22-12-2009

Dựa theo tác phẩm văn xuôi cùng tên của A.S.Pushkin