Sorry, this video is not available in your country.

PHÁT BIỂU TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009-2010

congvuongdr

Tags: lamdong

Đăng ngày 07-09-2009

Đồng chí Chủ tịch huyện Đam Rông phát biểu trong lễ khai giảng của trường THPT Đạ Tông

Bình luận (0)