Clip đã bị xóa!

[PHIM] Vùng Đất Bất Trị (District 13) Phần 3/3

[PHIM] Vùng Đất Bất Trị (District 13) Phần 3/3
virus89

Ngày đăng 29-09-2009

[PHIM] Vùng Đất Bất Trị (District 13) Phần 3/3 Giới thiệu: Bộ phim lấy bối cảnh thành phố Paris năm 2010, khi những khu vực nguy hiểm thuộc ngoại vi thành phố được bao bọc bởi các bức tường, và ở đó không có trường học, bệnh viện và ngay cả cảnh sát, chỉ có các tay buôn bán ma túy làm anh làm chị ở đây.