PS người nhện Spirman

Đăng ngày 11-03-2009
Phác họa nhân vật siêu nhân Spirman trên PS.

Bình luận (1)