Clip đã bị xóa!

PS người nhện Spirman
henry_c

Ngày đăng 11-03-2009

Phác họa nhân vật siêu nhân Spirman trên PS.