Clip đã bị xóa!

PS người nhện Spirman

Pham Van Cuong

17,565

Tags: Photoshop, nguoi nhen, spirman, pham van cuong, henry-c

Đăng ngày 11-03-2009

Phác họa nhân vật siêu nhân Spirman trên PS.

Bình luận (1)