Phá kỷ lục Ghi Nét thế giới lần 3: Phải thách thức Trái, tâng 2 quả cầu cùng lúc

Đăng ngày 18-09-2008
Chân Phải là đối thủ tiềm tàng của chân Trái, cũng bằng với lần chân Trái phá kỷ lục lần 3, chân Phải 2 lần tâng được 11 lượt

Bình luận (0)