Sorry, this video is not available in your country.

Phá kỷ lục Ghi Nét thế giới lần 3: Phải thách thức Trái, tâng 2 quả cầu cùng lúc

Cụ Nam 36E1

Tags: tâng cầu, guinness, tâng 2 cầu

Đăng ngày 18-09-2008

Chân Phải là đối thủ tiềm tàng của chân Trái, cũng bằng với lần chân Trái phá kỷ lục lần 3, chân Phải 2 lần tâng được 11 lượt

Bình luận (0)