Clip đã bị xóa!

Phá kỷ lục Ghi Nét thế giới lần 3: Phải thách thức Trái, tâng 2 quả cầu cùng lúc

Phá kỷ lục Ghi Nét thế giới lần 3: Phải thách thức Trái, tâng 2 quả cầu cùng lúc
ngovannam

Ngày đăng 18-09-2008

Chân Phải là đối thủ tiềm tàng của chân Trái, cũng bằng với lần chân Trái phá kỷ lục lần 3, chân Phải 2 lần tâng được 11 lượt