Phần giới thiệu của từng thí sinh trong cuộc thi hoa hậu thế giới

Đăng ngày 02-12-2007
Phần giới thiệu của từng thí sinh trong cuộc thi hoa hậu thế giới

Bình luận (2)