Clip đã bị xóa!

Phần giới thiệu của từng thí sinh trong cuộc thi hoa hậu thế giới

Phần giới thiệu của từng thí sinh trong cuộc thi hoa hậu thế giới
girlhq

Ngày đăng 02-12-2007

Phần giới thiệu của từng thí sinh trong cuộc thi hoa hậu thế giới